За нас

 Сертификати

Референции

Дейност

Обекти

Работа

Контакт

 

 

 

Site

СПИСЪК

Списък на екипа от правоспособните физически лица към 23.12.2010г., от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, в КИМТЕКС-ЛС ООД, гр.Плевен, бул."Русе" 8А неразделна част от лиценз N:ЛК-000112/08.07.2004г., за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/ (Д.В.бр.65/2003г.)

1.Виолетка Иванова Гергова
2.Станимир Дичев Стойков
3.Татяна Петкова Маркишка
4.Георги Александров Георгиев
5.Людмил Георгиев Духлевски
6.Цветан Михайлов Григоров
7.Христо Петков Костадинов
8.Павлина Томова Струпчанска
9.Юлия Методиева Орлова
10.Васил Венциславов Великов
11.Тошко Христов Маклев
12.Никола Лазаров Димитров
13.Славейко Василев Челебиев
14.Веселин Иванов Вачков
15.Илия Манолов Илиев
16.Деви Христов Дилков
17.Румен Веселинов Данговски
18.Йордан Стоянов Бързашки
19.Тинка Тодорова Димитрова
20.Атанас Георгиев Доцински
21.Юлиян Стаменов Цонев
22.Люмена Василева Янкова
23.Веселин Петров Станишев
24.Тома Иванов Василев
25.Пламен Маринов Ангелов
26.Светла Василева Петрова
27.Никола Цонев Цонев
28.Пламен Трифонов Петров
29.Никола Христов Драганов
30.Елена Илиева Малкочева
31.Георги Митев Митев
32.Васил Георгиев Димитров
33.Стоян Христов Танев
34.Даниела Владова Лазарова
35.Валентин Любомиров Русанов
36.Сия Любомирова Златанова


 

   Всички права запазени ® 2007 bgruse.com

Simple counter