За нас

 Сертификати

Референции

Дейност

Обекти

Работа

Контакт

 

 

 

Site

  Удостоверение рег. № 120-К-262/17.06.2011 г. от Българската асоциация на архитектите инженерите консултантите БААИК

   

  виж в по-голям размер

  Сертификат за регистрирана система за управление по отношение на околната среда  

   

  виж в по-голям размер

  Сертификат за регистрирана система за управление на здравето и безопасността при работа

   

  виж в по-голям размер

  Удостоверение №I-008060 издадено от КСБ Централен професионален регистър на строителя

   

  виж в по-голям размер

  Удостоверение №III-001748 издадено от КСБ Централен професионален регистър на строителя

   

  виж в по-голям размер

  Удостоверение №IV-003899 издадено от КСБ Централен професионален регистър на строителя

   

  виж в по-голям размер

  Удостоверение №V-005003 издадено от КСБ Централен професионален регистър на строителя

   

  виж в по-голям размер

 

   Всички права запазени ® 2007 bgruse.com

Simple counter